Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

nodramahavefun
7115 c866 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapiehus piehus

June 24 2017

nodramahavefun
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viapiehus piehus

June 22 2017

nodramahavefun
6548 8a9b
Reposted fromkociesprawy kociesprawy vianyaako nyaako

June 21 2017

nodramahavefun
4392 b68d 500

June 17 2017

nodramahavefun
nodramahavefun

June 11 2017

1556 07ac 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viazupkaaa zupkaaa
nodramahavefun
6963 0b34 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viazupkaaa zupkaaa
nodramahavefun
7398 6ad2
Reposted fromgdybam gdybam

June 10 2017

nodramahavefun
5714 7ecb 500
Reposted fromswiatypulandy swiatypulandy viamnu mnu
nodramahavefun
Owszem, mam ciężki charakter. Tłumię w sobie wszystko, co leży mi na sercu i czasami nie potrafię wygadać się nawet najlepszej przyjaciółce. Często pyskuje i wybucham agresją, nie potrafię się powstrzymać i przestać. Zbyt często się kłócę, ranię tych, na których mi naprawdę zależy i ciągle mówię coś, czego nie powinnam.
Reposted frombanshe banshe viaejze ejze
nodramahavefun
Kobieta nigdy nie powie wprost tego, co myśli. Kiedy weźmie się ją do restauracji, to na pytanie "Na co masz ochotę?" nigdy nie odpowie:  - Żebyś mnie stąd zabrał, zdjął moją sukienkę, położył mnie na brzuchu, zaczął językiem zataczać kręgi wokół dołeczków nad moją pupa, a później całował mnie wzdłuż kręgosłupa, kończąc na szyi. Wtedy będę już mokra.  Zamiast tego powie: - Może wezmę sałatkę?
— Sexcatcher, Volant
Reposted fromgracey gracey viaejze ejze
nodramahavefun
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaejze ejze

June 04 2017

nodramahavefun
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik
4354 68b0 500

mycinnamontea:

unicorns-dont-eat-junk-food:

🌸🖤

🌸 Thinspo 🌸

Reposted fromfujitsuh fujitsuh viaskrzacik skrzacik
nodramahavefun
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela viaskrzacik skrzacik
nodramahavefun
nodramahavefun
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou viatylkotobie tylkotobie

June 03 2017

7333 d1f5
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl