Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

nodramahavefun
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viairmelin irmelin
nodramahavefun
0034 de22 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viazupson zupson

March 19 2017

nodramahavefun
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person

March 13 2017

nodramahavefun
9798 8a26
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazupson zupson

March 02 2017

nodramahavefun
9481 a416
Reposted fromnyaako nyaako
nodramahavefun
7167 4d3b
Reposted fromnyaako nyaako

February 27 2017

nodramahavefun
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

February 24 2017

nodramahavefun
3677 109f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik

February 20 2017

nodramahavefun
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaskrzacik skrzacik
nodramahavefun
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viaskrzacik skrzacik
nodramahavefun
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viachocoway chocoway

February 17 2017

nodramahavefun
0292 839c
Reposted fromnexxt nexxt

February 16 2017

nodramahavefun

June 17 2015

nodramahavefun
4345 09fa
Reposted fromnexxt nexxt

June 12 2015

nodramahavefun
Tęsknota za człowiekiem to najgorsza kara jaką można dostać od życia.
Reposted fromnexxt nexxt vialittleblackdress littleblackdress

June 11 2015

nodramahavefun
7111 1d41
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nodramahavefun
Musisz przestać się wyżywać na sobie za to, że nie znasz wszystkich odpowiedzi.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nodramahavefun
Myślę, że najpierw trzeba być kochaną, żeby wiedzieć, jak kochać.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nodramahavefun
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nodramahavefun
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl