Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

nodramahavefun
Reposted fromFlau Flau viazupson zupson

October 06 2018

nodramahavefun
nodramahavefun

September 08 2018

nodramahavefun
6041 c83f 500
Reposted frommoai moai

July 19 2018

nodramahavefun
3990 d0a0
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

July 18 2018

nodramahavefun
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viamoai moai
nodramahavefun
1043 dc7b 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapareidolie pareidolie
nodramahavefun

July 15 2018

nodramahavefun
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Reposted fromkikkeer kikkeer viapiehus piehus
nodramahavefun
8056 6e6e

July 13 2018

nodramahavefun
8847 0e3b 500
Reposted frommoai moai
nodramahavefun
Reposted fromgruetze gruetze viamoai moai

June 26 2018

nodramahavefun
6175 b63a 500
nodramahavefun
8197 5ff1 500
Reposted frommoai moai

June 12 2018

nodramahavefun
Reposted fromFlau Flau viamoai moai

May 15 2018

nodramahavefun
2650 18cf 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
nodramahavefun
Reposted fromfx00 fx00 viapiehus piehus
2103 9016 500
Reposted fromrawriot rawriot viairmelin irmelin

May 06 2018

nodramahavefun
Reposted fromPoranny Poranny viapiehus piehus

April 27 2018

nodramahavefun
8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl